3 Reasons bakit di tyo makaipon at nagkakautang pa!

3 Reasons bakit di tyo makaipon at nagkakautang pa!Views:184|Rating:5.00|View Time:7:28Minutes|Likes:15|Dislikes:0
3 Reasons bakit di tyo makaipon at nagkakautang pa!

Marami sa ating mga kakilala, kamag-anak, kapamilya at mga kaibigan na pagdating sa usaping pera, ay karamihan ang isa nating pinakaconcern ay hindi tayo makaipon at madalas ay nagkakautang pa.

Based sa ating mga karanasan, obserbasyon at realization sa aspetong eto ay may three (3) primary reasons bakit di tayo nakakaipon at nagkakautang pa.

Alamin sa video natin na ito ang ating explanation sa topic na ito.

—————————————————————————————————-

Follow my Social Media accounts:

Youtube channel:

Facebook page :

FB messenger:

Regards,

Ralf Roger Tagao
Acountant/Licensed Real Estate Broker
PRC License # 0013076
HLURB License# 002220

—————————————————————————————————-
Note: Si Ralf Roger Tagao ay isang Accountant, Licensed Real Estate Broker leading around 20 real estate agents, at Social Media Influencer with more than 5 thousand Youtube Subscribers/Followers, & 140+ videos about real estate tips for 1st time homebuyers, real estate projects & other self-help topics.

#ipontips
#skills
#assets

2 thoughts on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *